News

jul 1, 2017
Categorie: General
Ingezonden door: cor

Cafe de Waal nu ook op Facebook!

 

jun 1, 2017
Categorie: General
Ingezonden door: admin

cafe_deWaal - ##- ##
 

Museum Vlaardingen 20 juni gaan luiken open ...

Museum Vlaardingen: ‘Subsidie maakt lui!’

De strijd om een nieuw museum begon rond de millenniumwissel. Vanaf die tijd beten Jaap Hoogendijk c.s. zich de tanden stuk, politiek en potentiële geldschieters te enthousiasmeren Museum Vlaardingen een tweede leven te geven.
‘Geen makkelijke opgave,’ weet de directeur van Hoogendijk Import Export.Liefhebber van de behoudende tactiek slaagden hij en de zijnen erin het benodigde investeringsbedrag bijeen te krijgen. ‘Kwestie van prioriteiten stellen, doorlopend (bij)sturen en vooral ruim tien jaar volhouden. Voor eenmaal zit hij op de stoel van de Public Relations. Normaal een stille kracht op de achtergrond, wil hij voor de Waalkrant een keer met die gewoonte breken. Een verhaal met vaart en logica waar mensen van kunnen leren.

‘Aanvankelijk wilden we nieuw bouwen aan de Hoflaan. Daar waar nu de parkeerplaats is. Dat vond de gemeenteraad echter niets. Die opteerde voor de bestaande locatie. Die vonden wij echter te klein. Dat werd na verloop van jaren anders omdat de gebouwen van Warmelo & van der Drift rondom het museumgebouw vrij kwamen. Wij kochten de kantoren, een stuk van het achterterrein en een pakhuis. Het pakhuisje is een beeld-bepalend stukje Vlaardingen en is behouden - ingebed in de nieuwe gevel aan de Westhavenkade. Museum Vlaardingen heeft uitgebreid tot maar liefst 3.000 m2 oppervlakte. Ook in het kader van vernieuwing van de V.O.P. nu een prima plek.

Van de gemeente krijgt Museum Vlaardingen ongeveer € 400.000,- exploitatie subsidie. Dat is minder dan in vroegere jaren voor nota bene een nu veel groter museum dan voorheen. Toch is het een mooi bedrag, een onmisbare basis voor de jaarlijkse exploitatie. Het museum zal daarnaast eigen inkomsten moeten genereren, en daar is niets mis mee. “Subsidie maakt lui,” is mijn standpunt. De tijd dat alles maar volledig werd gesubsidieerd ligt definitief achter ons. Museum Vlaardingen gaat niet meer over visserij alleen. Stadsgeschiedenis en archeologie zijn toegevoegd waarmee een totaal beeld van de geschiedenis van onze Delta kan worden gegeven. De collectie is veel groter geworden en daarnaast kan Museum Vlaardingen voor haar tentoonstellingen putten uit de grote collectie van Jan Anderson.

Visserij heet de wieg waarin Vlaardingen is geboren. Visserij vraagt kuiapers die vaten maken. Vaten maak je van hout en daaruit kwam de meubelindustrie voort. We spreken in dit geval van begin 20e eeuw. Het is maar een voorbeeld. Geschiedkundige, sociale en maatschappelijke verbanden kunnen worden gelegd. Er zal veel aandacht zijn voor de ontwikkeling van Vlaardingen en haar omgeving.

Dat gekozen is voor Wijnand Houdijk als architect is een logische keuze. ‘Wijnand is vanaf het begin bij het plan betrokken en het resultaat van zijn inspanningen is werkelijk van een heel hoog niveau’ Nog los van het feit dat hij als overbuurman dagelijks tegen het museum aankijkt, en hij een slecht uitzicht niet ambieert, staan de meeste van zijn creaties buiten Vlaardingen.

Museum Vlaardingen verwordt onder zijn eigen ogen een (bouwkundig) museum op zich. We hebben duurzaam gebouwd. Het pand is onderhoudsarm en energiezuinig. Er zijn naast (aard) warmtepompen en zonnepanelen bijvoorbeeld ook betonnen dakgoten en kozijnen toegepast. In de verbouw en nieuwbouw is ruim € 7 miljoen geïnvesteerd. De inrichting koste ruim € 1 miljoen. Met het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. als hoofdsponsor en de gemeente Vlaardingen als goede tweede heeft onze sponsorcommissie kans gezien de ontbrekende middelen te vergaren bij vele bedrijven, particulieren en fondsen. De sponsorcommissie heeft hard gewerkt. Soms kwam het met tientjes binnen, soms met grotere bedragen. Uiteindelijk was het benodigde geld binnen en kon de bouw van start.

In het museum zijn straks 4,5 fte werkzaam. Mark van Hattem is directeur, Annemarie Pothaar verzorgt de Public Relations en Marketing en Alex Poldervaart is conservator. Gezamenlijk werken zij nu hard aan de inrichting en weten zich gesteund door een zeventigtal vrijwilligers.

Jaap Hoogendijk huldigt het principe dat we als Vlaardingers trots moeten zijn op waar we vandaan komen en wie we zijn. ‘Daarvoor staat het museum en haar collecties die steeds weer worden aangevuld met zaken van vandaag. Noodzakelijk als je over 30 jaar een tentoonstelling wilt houden over Vlaardingen anno 2015.’

Museum Vlaardingen
Westhavenkade 53, 3131 AG Vlaardingen
Telefoon: 010 434 8722
Website: www.museumvlaardingen.nl

© Tekst: Peter Joore Foto: Hans Bakker