News

jul 1, 2017
Categorie: General
Ingezonden door: cor

Cafe de Waal nu ook op Facebook!

 

jun 1, 2017
Categorie: General
Ingezonden door: admin

cafe_deWaal - ##- ##
 

Vormen van Herinneren

Bijzonder kunstwerk van Elly Dijkshoorn in aula begraafplaats Emaus

Kunstenares Elly Dijkshoorn is niet alleen nauw  betrokken bij het artistieke wel en wee van café De Waal, zij heeft onlangs een bijzonder project afgerond. De twee gebouwen ter weerszijden van de begraafplaats Emaus zijn gerenoveerd en aangepast aan de moderne tijd. Elly heeft één van de wanden voorzien van fraaie kunstwerken die opvallen omdat haar ‘hand’ er duidelijk in is te zien.  

Gaat het bij veel creatieve mensen zo dat zij eerst gaan nadenken over wat er moet komen, opvallend bij haar is dat de zaken worden omgedraaid: eerst iets neerzetten en dan zien wat het wordt. Met andere woorden: het kunstwerk maakt zich als-het-ware zelf. Tijdens het maken van foto’s op deze begraafplaats kwam zij in contact met beheerder Wim Cohen die haar er voor waarschuwde dat zij mogelijk door de graven kon zakken. Elly: ‘Het werd later erg gezellig met Wim. Hij liet mij een kistje zien waarin allerlei plaatjes zaten die van geruimde graven afkomstig waren.’ Die oude foto’s  bleken de basis van haar kunstwerk te worden.

Er komt een foto op tafel van het kistje. Mooie ovale plaatjes en losse foto’s met portretten van overleden personen erop liggen er groepsgewijs in. De meeste zijn verweerd door jarenlange blootstelling aan regen en wind, vorst en sneeuw. De plaatjes zaten meestal op familiegraven, de foto’s op paaltjes die de graven sierden en die de naam van de overledene aangaven. Elly heeft deze bijzondere opnames verwerkt in haar kunstwerken in de aula.

De vijf kunststukken hebben vrolijke kleuren en geven het zaaltje een serene sfeer. Enkele foto’s van overledenen zijn in de schilderijen verwerkt. De harde rode en andere kleuren zijn verzacht door witte streken verf die de schilderijen iets mystieks geven en waarmee een gelaagdheid is ontstaan die goed past bij het doel van de begraafplaats: verdwijnen in de tijd.

Over het algemeen zijn het oudere personen die op de foto’s staan. De herkomst is moeilijk vast te stellen, maar doet er eigenlijk niet zo veel toe. Wel kijken de geportretteerden ernstig, zoals dat vroeger gebruikelijk was. Elly: ‘Ik ben met mijn fototoestel alle portretten gaan fotograferen.
Zo zelfs dat ik er heel dicht bij kwam waardoor het beeld ging vervagen en geleidelijk ontstond toen een idee. Maar eerst de beelden en dan de woorden. Ja, grappig hè? In dit project gaat het heel erg over de vormen. Dat is ook de titel van mijn boek: ‘Vormen van her-inneren’ en hoe kun je een vorm symbool laten staan voor een groter geheel door bijvoorbeeld een vervaagd beeld te hebben. Het kan dan gaan om wat rouwen is, of afscheid nemen. Er gaat iemand dood en dat beeld vervaagt dan.’

Elly Dijkshoorn heeft getracht dit onderwerp op haar manier vorm te geven door middel van haar kunstwerk. Ook haar boek handelt er over. De kunstwerken van Elly Dijkshoorn zijn te zien in de aula van de begraafplaats Emaus, bij de molen (het linkergebouw). Ga er eens kijken!