News

jul 1, 2017
Categorie: General
Ingezonden door: cor

Cafe de Waal nu ook op Facebook!

 

jun 1, 2017
Categorie: General
Ingezonden door: admin

cafe_deWaal - ##- ##
 

Stadshart actief bezig

Stichting Stadshart Vlaardingen actief met nieuwe voorzitter
‘Samen delen van kennis en ervaring’

Ronald Huiskens is niet alleen de drijvende kracht achter Granny’s ‘Wereldberoemde Appeltaart,’ hij is ook de voorzitter van de Stichting Stadshart Vlaardingen.
Deze stichting fungeert als koepel van de vier winkeliersverenigingen die in het centrum hun leden hebben.
Ronald Huiskens (37): “Voordat ik vijf jaar geleden in de detailhandel ging
werken, stond ik voor de klas op een basisschool, maar het ondernemer zijn trok mij erg aan. Mijn vrouw en ik zijn toen gaan onderzoeken wat we eigenlijk wilden. Het omgaan met mensen,
vind ik mooi, het is één van de leukste dingen die er zijn. Uiteindelijk kwamen we uit op Granny’s.” Drie jaar geleden werd Ronald lid van de winkeliersvereniging Liesveld, volgens hem één van
de actiefste winkeliersverenigingen in Vlaardingen. Al snel nam hij het voorzitterschap over van (bakker) Frans Hazenberg. Momenteel is Ronald ook voorzitter van de Stichting Stadshart. Hij heeft
een bijzondere visie op het winkeliersschap: “Ik vind dat lokale winkeliers zich heel betrokken moeten voelen bij hun stad en zich er voor moeten inzetten.
Ook de buren van de winkeliers zijn belangrijk voor elkaar. Ik wil graag dat de vier winkeliersverenigingen heel actief worden en dat zij meer gaan organiseren. De Stichting Stadshart
Vlaardingen is daarbij voornamelijk coördinerend bezig. Ik heb alle winkeliers bezocht en gesproken en geprobeerd om mijn en hun motivatie op elkaar af te stemmen. Als je kijkt naar de winkeliersvereniging Onder de Toren dan zie je dat het daar nu ook goed gaat.

Er was maar één bestuurslid, inmiddels zijn het er zes en hebben zij veel actieve leden! Vanuit hun
vereniging hebben zij leuke acties opgezet. Dat gaan we na de zomer wel merken. Ook winkeliersvereniging
Hoogstraat heeft nu een voltallige bestuur. Er leven daar ook veel ideeën. Het gaat in het algemeen om de vraag wat de winkeliers in hun straat de consument kunnen bieden?
Als Stichting adviseren wij ook en zorgen er bijvoorbeeld voor dat we uniform naar buiten brengen
wat er te doen is. Tevens vertegenwoordig de stichting de ondernemers in gesprekken met
de gemeente Vlaardingen. Je kunt beter met een sterke stichting op het stadhuis komen, dan met
een kleine vereniging. Het kan gaan over bestrating, bewegwijzering et cetera. We willen ook
met de Stichting Stadsherstel in conclaaf gaan om de gelden die vrij komen constructief in te zetten
voor de lange termijn. De vraag wordt gesteld wat dit alles voor Café De Waal betekent? Ronald: “Als je je als stad goed profileert, Vlaardingen ontwikkelt zich momenteel
ten opzichte van de regio heel positief, waardoor er meer bezoekers hierheen komen, dan heeft ook De Waal daar voordeel van. Als er ook nog veel activiteiten worden georganiseerd, dan is er nog meer bezoek in het centrum en kan de horeca daar eveneens zijn graantje van meepikken.” Dat Ronald Huiskens ondertussen
wel een bekende ondernemer in Vlaardingen blijkt wel uit zijn uitgebreide klanten- of kennissenkring die zijn zaak passeert. Hij groet veel mensen.
‘Het samen delen van kennis en ervaring,’ dat is waar het bij hem om draait. En actief zijn.
Tekst en fotografie: Frans Assenberg